Joël, Joëel

afbreking: Jo·ël, Jo·ëel [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: 'de Heer is God';  

 
 1. oudste zoon van Samuel-1, vader van Heman-3 (1 Sam. 8:2, 1 Kron. 6:18, 15:17);
 2. zoon van Petuel, profeet wiens woorden staan in een naar hem genoemd Bijbelboek (Joël 1:1);
 3. zoon ofwel inwoner van Nebo-3, getrouwd met een uitheemse vrouw (Ezra 10:43);
 4. afstammeling van Benjamin-1, zoon van Zichri-2; vestigt zich in Jeruzalem-1 (Neh. 11:9);
 5. afstammeling van Simeon-1 (1 Kron. 4:35);
 6. afstammeling van Ruben-1, vader van Semaja-17 en/of Sema-3 (1 Kron. 5:4, 5:8);
 7. afstammeling van Gad-1, wonend in Basan (1 Kron. 5:12);
 8. Leviet-2, zoon van Azarja-15, vader van Elkana-2 (1 Kron. 6:21);
 9. afstammeling van Issachar-1, zoon van Jizrachja (1 Kron. 7:3);
 10. een van de helden van David-1, broer van Natan-8 (1 Kron. 11:38);
 11. Leviet-2 in de tijd van David-1, zoon van Gerson (4x: 1 Kron. 15:7 +);
 12. afstammeling van Manasse, zoon van Pedaja (1 Kron. 27:20);
 13. zoon van Azarjahu-11, Leviet-2 in de tijd van koning Jechizkia van Juda-4 (2 Kron. 29:12);
 14. een van de kleinere profetische boeken van het OT;
 15. mannelijke voornaam
[ ? ]

verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): Joël [ ? ]
spelling: 'Joël, Joëel' is een weergavevariant (zie help 7.1.5)  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden