Jerubbeset

afbreking: Je·rub·be·set [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]

  andere naam van Gideon-1, afstammeling van Manasse, zoon van Joas(2)-1, een van de rechters (leiders) van Israël-3; variant van de naam die hij krijgt, als hij het altaar van Baäl-1 heeft gesloopt: Jerubbaäl (2 Sam. 11:21) [ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Jeroebesjet [ ? ]
zie ook: Isboset, Mefiboset  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden