JHWH

afbreking: JHWH [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]

  eigennaam van de God van Israël-2; deze naam wordt bij het lezen meestal vervangen door Adonai, in christelijke vertalingen vaak vertaald met HEER (of HEERE of HERE), in joodse vaak met EEUWIGE; de naam wordt ook weergegeven met Jahweh, Jahwe en Jehova (6828x: Gen. 2:4 +, Ex. 3:2 +, Lev. 1:1 +, Num. 1:1 +, Deut. 1:3 +, Joz. 1:1 +, Joz. 22:19 +, Recht. 1:1 +, 1 Sam. 1:3 +, 2 Sam. 1:12 +, 1 Kon. 1:17 +, 2 Kon. 1:3 +, Jes. 1:2 +, Jer. 1:2 +, Ez. 1:3 +, Hos. 1:1 +, Joël 1:1 +, Am. 1:2 +, Ob. 1 +, Jona 1:1 +, Mi. 1:1 +, Nah. 1:2 +, Hab. 1:2 +, Sef. 1:1 +, Hag. 1:1 +, Zach. 1:1 +, Mal. 1:1 +, Ps. 1:2 +, Job 1:6 +, Spr. 1:7 +, Rt. 1:6 +, Klaagl. 1:5 +, Dan. 9:2 +, Ezra 1:1 +, Neh. 1:5 +, 1 Kron. 2:3 +, 2 Kron. 1:1 +) [ ? ]

zie ook: Ja  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden